ibolya, ibolyakék, ibolyaillatú, ibolyántúli sugarak, ibolyaszínű

icce

icike-picike, icurka-picurka

iddogál

ide, idebenn, ideértve, idefenn, indefönn, indefönt, ideillő, idelenn, indelent, idetartozó, idevaló (ideillő, helybéli), idevágó, idevonatkozó ide-oda néz, ide süss, ide való (ide történő), idevalósi, ide vezető út

ideggyógyintézet, ideg-gyógyintézeti

idegen, idegenellenes, idegen-ellenőrzés, idegenforgalom, idegenforgalmi elfogadóhely, idegenlégió, idegenrendészet, idegenszerűség, idegenvezető, vadidegen, osztályidegenidegen ajkú, idegen anyanyelvű, idegen eredetű, idegenbe szakadt, idegen hangzású, idegen nyelv, idegennyelv-ismeret, idegen nyelvű, idegen ország, idegen szó, idegen test, idegen tőke

idestova

idézet (fn.), idézett (mn, és ige)

idill, idillje, idillel, idilli, idillikus

idő, időarányos, időegység, időhatározó, időhiány, időjárás, időjárás-jelentés, időjárás-előrejelzés, időjóslás, időszak, időszerű, időtálló, ebédidő, igeidő, ítéletidő, menetidő, pihenőidő, próbaidő, rekordidő, vizsgaidő, zónaidőidő múltán, idő elteltével, időt, szakít, borult idő, egy idő, egy időben, jelen idő, jó idő, szorgalmi idő

időről időre

időzít, időzített bomba, időzítőegység

igaz hogy

igazoló, igazolóbizottság, igazolólapigazoló eljárás, igazoló jelentés, igazoló irat, igazoló okmány

igazságügyi orvosszakértői vélemény

igencsak (nagyon)

igen-igen jó

igénybe vesz, igénybevétel, igénybe vevő

így, így tehát

íj, íjász

iker, ikerállomás, ikerpár, ikertelefon

illatanyagmentes

illóolaj

illőképp, illőképpen

ily, ilyen, ilyenfajta (hasonló), ilyenformán, ilyenféle, ilyenforma (kb. ilyen), ilyenkor, ilyenszerű, ilyentájt, ilyesmi, ilyképpen, csakilyen (ugyanilyen), éppilyen (ugyanilyen)ilyen formában, ilyen irányú, ilyen értelmű, ilyen fajtájú, ilyen formájú, ilyen mértékű, ilyen módon, ilyen tájban, ilyen típusú, csak ilyen (csupán ilyen), épp ilyen (pontosan ilyen)

ilyen-amolyan

imígy-amúgy

imigyen

imitt-amott

ímmel-ámmal

import, importadó, importalkatrész, importcikk, importárualap, import-forgalmiadó, importpótló, importtilalom, importvám, búzaimport, élelmiszerimportnövekvő import

indító, indítóakkumulátor, indítóállvány, indítóberendezés, indítótárcsa

információforrás

infrastruktúra, infrastruktúra-fejlesztés

ingatlan, ingatlan-adásvételi szerződés, ingatlanajándékozás

ingó-bingó

ingó mozgás

ingó vagyon

ingyen, ingyenélő, ingyenétkezés, ingyenjegy, ingyenkonyha, ingyenmunkaingyen él, ingyen adja, ingyenes utazás

inkább, mindinkább, még inkább, mennél inkább, minél inkább

innivaló, de: inni való víz

integrálegyenlet

interferenciagyűrű

internet, internetalapú, internetcím, internetkapcsolat, internet-hozzáférés, internet-infrastruktúra, internetlefedettség, internetszolgáltatások

intézményirányultságú

intranet

ion, ionizáció, ionkristály, ionvegyület, hidrogénion, pozitív ion

irányú, egyirányú, kétirányú, sugárirányú, tengelyirányúdéli irányú, egyenes irányú, más irányú

írás, írás-összehasonlítás, betűírás, Braille-írás, folyóírás, gépírás, gyorsírás, de: gyors írás (sebes írás), titkosírás, de: titkos írást vitt magával

ireg-forog

irha, irhabunda, irhabőr, irhabőr bunda

irat, irattáska, iratgyűjtő, irathamisítás, közokirat-hamisítás, iratkezelő, iratmegsemmisítő gép, irattárca, irattár, iratváltás

írat (műveltető ige), íratja

íratlan törvény

irka

irkafirka

irkál

írnivaló (főnév: sok az írnivalóm), de: írni való lecke

iroda, irodahelyiség, irodagép-műszerész, menetjegyiroda, sajtóiroda, tervezőirodaházasságközvetítő iroda, igazgatói iroda

irón

Ír-sziget, ír-szigeti, Ír-tenger, ír-tengeri

irt

irtó, irtóháború, irtószerirtó hadjárat, irtó nagy, gyomirtó szer

irul-pirul

is, csakis, dehogyis (nem), igenis, legalábbis, máris, ugyanis, úgyis késő máraddig is, akárhogy is, amikor is, amúgy is, először is, igen is, nem is, juszt is, nagyon is, úgy is lehet, továbbra is, végtére is, végül is

isiász, isiásszal

iskola, iskolabusz, iskolaérett, iskolaév, iskolakert, iskolakerülő, iskolakötelezettség, iskolaorvos, iskolatáska, iskolatej, iskola-egészségügy, iskoláskor, iskoláskorú, faiskola, gyakorlóiskola, magániskola, mintaiskola, népiskola, sportiskola, tánciskola, úszóiskola, zeneiskolaegyházi iskola, felső iskola, nyári iskola, tanyai iskola, vasárnapi iskola, iskolába járás, iskolába menés, iskolás évek, iskolás fiú, iskolás lány, iskolás szabály

ismeret-továbbadás

ismerős, hölgyismerős, jó ismerős

ismert, közismert, ismertetőjeljól ismert, világszerte ismert, ismert nevű, ismertté válás

ismét csak nem vált be

ismétlő, ismétlőfegyver, ismétlőóra, ismétlőpisztoly, ismétlővizsgaismétlő anyag, ismétlődő rész, ismétlő feladat

istállótrágya-felhasználás

isten, istenadta, istenáldotta, istenátka, istencsapása, istenfélő, istenhit, istenhozzádot mond, istenkáromló, istentagadó, istennyila, istentisztelet, istentudat, istenuccse, istenverteisten áldjon, isten bizony, isten ments, isten szerelmére, isten veled

italosdoboz

itató, itatóedény, itatóspapír, itatóvályú

itt-ott

íz, ízélmény, ízharmónia

izgő-mozgó

ízig-vérig

izooktán

ízű, almaízű, borízű, citromízű, hagymaízű, hordóízű, jóízű, málnaízű, narancsízű, rosszízű, seízű, vízízűcsípős ízű, jobb ízű, keserű ízű, nyers ízű, savanyú ízű